Book cover

Mikroszámítógépek a tanítási-tanulási folyamatban Magyarországon

Szűcs Pál

OOK
1985
Magyar

Antikváriumok: antikvarium.hu

1 db (Jó állapotban)

ISSN: 0236 8749


GENZWEIN FERENC

Az informatika funkciója az oktatásügy fejlesztésében

Az informatika gyors fejlődése közismert, a társadalom fejlesztésében betöltött jelentőségét a közvélemény is elfogadja. A gazdaság sokat vár a technikától általában, mind többet - a számítástechnika, a híradástechnika és a mikroelektronika összekapcsolásától - az informatikától, az információ racionális és automatikus feldolgozásától. Megjelent az informatika az élet minden területén; a lakásban, a gyógyászatban, a művészetekben, az utcán, a szórakoztató iparban. A számítógépek terveznek, a robotok csomagolnak és gyártanak. Az informatika válaszolni tud a kérdező embernek, mind nagyobb hatással van és lesz a termelésre, de a kultúra fejlesztésére és terjesztésére is. Nyilvánvaló a kultúra és a technika termékei közötti összefüggés; a kultúra tartalma befolyásolja a termelés szintjét, de a termelés színvonalának is függvénye a kultúra fejlesztésének és terjesztésének a szintje, módja. Az informatikának el kell terjednie a közművelődésben és ennek legfontosabb intézményében, az iskolában is. Amennyiben ez nem következne be, egy újfajta analfabetizmus teremtődne az intézményes nevelésben.

A cél e tekintetben is világos: a technika mind nagyobb szeletének és ezen belül az informatikának folyamatosan alkotó elemévé kell válnia az általánosan képző iskola által közvetítendő kultúrának. Nem úgy, hogy a tanulók ezeknek a szaktudományoknak a részleteivel ismerkedjenek, nem magát az informatikát kell ott tanítanunk, hanem azt a szemléletet alakítsuk ki bennük, amely megalapozza, hogy összekapcsolhassák a különböző alkalmazási területeit, lehetőségeit képesek legyenek felhasználni a különböző szakterületek terén adódó feladatok megoldása során és felhasználják a különböző diszciplínák tanulásakor. Az informatika megjelenése az iskolában tehát nem azt jelenti, hogy a tanulókat számítástechnika, híradástechnikai, elektronikai szakemberekké képezzük, mint ahogy a matematikát, az irodalmat, a zenét vagy a történelmet sem azért tanítjuk, hogy matematikusokat, írókat, zeneművészeket vagy történészeket képezzünk, hanem azért, mert e tudományok tanulása során alakul ki a műveltség, ami mindinkább nem csupán az ember „boldogulásának”, hanem boldog és teljes életének is feltétele.


 

Ismered ezt a könyvet? Írd meg a véleményedet vagy értékeld!

Nincs hozzászólás. Szóljon hozzá!

(kötelező)

(kötelező, nem jelenik meg)

antibotimage

 

Nem olvasható? Kattintson a képre új feladványért.

  (kisbetű-nagybetű számít)

Értékelések  nincs csillag nincs csillag nincs csillag nincs csillag nincs csillag
Értékelések száma: 0