Book cover

Mikroszámítógépek a tanítási-tanulási folyamatban Magyarországon

Szűcs Pál

OOK
1985
Magyar

Antikváriumok: antikvarium.hu

1 db (Jó állapotban)

ISSN: 0236 8749


GENZWEIN FERENC

Az informatika funkciója az oktatásügy fejlesztésében

Az informatika gyors fejlődése közismert, a társadalom fejlesztésében betöltött jelentőségét a közvélemény is elfogadja. A gazdaság sokat vár a technikától általában, mind többet - a számítástechnika, a híradástechnika és a mikroelektronika összekapcsolásától - az informatikától, az információ racionális és automatikus feldolgozásától. Megjelent az informatika az élet minden területén; a lakásban, a gyógyászatban, a művészetekben, az utcán, a szórakoztató iparban. A számítógépek terveznek, a robotok csomagolnak és gyártanak. Az informatika válaszolni tud a kérdező embernek, mind nagyobb hatással van és lesz a termelésre, de a kultúra fejlesztésére és terjesztésére is. Nyilvánvaló a kultúra és a technika termékei közötti összefüggés; a kultúra tartalma befolyásolja a termelés szintjét, de a termelés színvonalának is függvénye a kultúra fejlesztésének és terjesztésének a szintje, módja. Az informatikának el kell terjednie a közművelődésben és ennek legfontosabb intézményében, az iskolában is. Amennyiben ez nem következne be, egy újfajta analfabetizmus teremtődne az intézményes nevelésben.

A cél e tekintetben is világos: a technika mind nagyobb szeletének és ezen belül az informatikának folyamatosan alkotó elemévé kell válnia az általánosan képző iskola által közvetítendő kultúrának. Nem úgy, hogy a tanulók ezeknek a szaktudományoknak a részleteivel ismerkedjenek, nem magát az informatikát kell ott tanítanunk, hanem azt a szemléletet alakítsuk ki bennük, amely megalapozza, hogy összekapcsolhassák a különböző alkalmazási területeit, lehetőségeit képesek legyenek felhasználni a különböző szakterületek terén adódó feladatok megoldása során és felhasználják a különböző diszciplínák tanulásakor. Az informatika megjelenése az iskolában tehát nem azt jelenti, hogy a tanulókat számítástechnika, híradástechnikai, elektronikai szakemberekké képezzük, mint ahogy a matematikát, az irodalmat, a zenét vagy a történelmet sem azért tanítjuk, hogy matematikusokat, írókat, zeneművészeket vagy történészeket képezzünk, hanem azért, mert e tudományok tanulása során alakul ki a műveltség, ami mindinkább nem csupán az ember „boldogulásának”, hanem boldog és teljes életének is feltétele.


 

Ismered ezt a könyvet? Írd meg a véleményedet vagy értékeld!

There are no comments attached to this item, be the first to post.

(required)

(required but not published)

Értékelések  nincs csillag nincs csillag nincs csillag nincs csillag nincs csillag
Értékelések száma: 0